Verse lucht toevoer via roosters in de ramen. De vuile lucht wordt afgezogen per ruimte op basis van CO2, waarna de warmte wordt teruggewonnen met een lucht/ water warmtepomp. Ruimteverwarming gebeurt op basis van stralingsver¬warming via watergedragen capillaire verwarming in vloer en/of plafond. Deze andere manier van ontwerpen noemen wij het installatieconcept dat afwijkt van wat er regulier wordt toegepast in energieneutrale woningen.

Leiden je ventilatieroosters in de gevel niet tot comfortklachten door koude lucht?

Het klopt dat door de gevelroosters buitenlucht direct naar binnen wordt gezogen. In de winter kan dat koude lucht zijn. Maar de roosters zijn heel hoog boven op het drievoudig glas. Daardoor treedt er goede menging op met de binnenlucht, terwijl het drievoudige glas geen koudeval veroorzaakt. In aan¬vulling daarop heeft iedere kamer zijn eigen CO2, gestuurde toe- en afvoer. Dit betekent dat er alleen de daadwerke¬lijke behoefte wordt geventileerd. In de meeste woningen waar wel tochtklach¬ten optreden wordt er alleen in de bad¬kamer, toilet en keuken afgezogen. De verse lucht moet dan via de slaap- en woonkamer, onder deuren langs de he¬le woning door. Hierbij is de hoeveelheid toegevoerde lucht door een rooster niet gerelateerd aan de ventilatiebehoefte in die kamer zelf. Doordat iedere kamer in dit huis zijn eigen toe- en afvoer heeft, wordt alleen geventileerd naar behoefte. Door de afzuiging vindt de ventilatie gecontroleerd plaats op basis van onderdruk en is de hoeveelheid ventilatie niet meer dan nodig. Dit zal niet tot tochtklachten leiden.


Red je je energieprestatie-eisen wel zonder toepassing van balansventilatie?

Natuurlijk! Het wel of niet toepassen van balansventilatie heeft niets te maken met de energieprestatie van de woning. De eigenlijke vraag zou moeten zijn: is er veel energieverlies door ventilatie? Het antwoord is nee. Met een warmtepomp op de af-voerlucht kan alle (en meer) energie die in de ventilatielucht zit teruggewonnen worden. De afgevangen warmte wordt vervolgens gebruikt voor ruimteverwarming via capillaire (watergedragen) stralingsverwarming in vloer en/of plafond. Dit systeem is energetisch net zo efficiënt als balansventilatie, en in veel gevallen zelfs efficiënter.


Leuk hoor wat je doet, maar de echte uitdaging is natuurlijk renovatie; in nieuwbouw kan alles.

Een terechte opmerking, want in re¬novatie zit een interessante uitdaging. Hoewel wordt gesproken van een miljoen nieuw te bouwen energieneutrale woningen voor 2030, is de bestaande woningvoorraad met haar vele miljoenen woningen, veel groter. En die miljoenen bestaande woningen moeten allemaal energieneutraal worden. Het mooie van de installatie-technische oplossing die door ons wordt toegepast, is dat deze uiter¬mate geschikt is om ook in renovatie toe te passen. De meeste bestaande woningen zijn al voorzien van gevel¬roosters, of deze kunnen eenvoudig ge¬plaatst worden. De bestaande ketel kan vervangen worden door een lucht/water warmtepomp en de warmteafgifte door capillaire matten kost nauwelijks ruim¬te. Hierdoor zijn er geen ingrijpende bouwkundige verbouwingen nodig om het gekozen installatieprincipe toe te passen. Wat rest is het goed isoleren van de gebouwschil


Wat kost dat nou?

De bouwkosten van deze woning zijn vergelijkbaar met een reguliere (vrijstaande) woning die volgens het reglementering wordt gebouwd. Die enige meerkosten zitten in de aanleg van vrij uitgebreide domotica en een volledig geintegreerd PV-dak. Het dak is een investering die zichzelf binnen zeven (zuid) tot elf (noord) jaar terugverdient. Het PV dak kost circa € 20.000,-, maar bespaart tevens de aanleg van een regulier pannendak à 5.000 €. De domotica is nodig voor het aansturen van de energiestromen en zorgt ervoor dat de woning nagenoeg energieneutraal is. Hierdoor is het mede mogelijk te besparen op de grootte van de instal¬latie, die daardoor goedkoper wordt. De exacte meerkosten zijn daardoor lastig te bepalen, maar het systeem kost circa 8.000 €. Uiteraard zijn deze kosten voor iedere woning weer anders en heeft het domoticasysteem nog andere toegevoegde waarden, zoals bediening van de verlichting, thermo¬staat, zonwering, te openen ramen en alarmsysteem.

Niet gevonden wat u naar opzoek bent, Contacteer ons